Indy & Charlie, de schoolhonden

_13P9590 (1)

Indy ging tot december 2016 iedere dag mee naar het Praktijkonderwijs en het Expertise Centrum van het Bonhoeffer College. Inmiddels is in januari 2017 Charlie ons team komen versterken en is hij iedere dag op het Praktijkonderwijs. Indy heeft nu als thuisbasis het Expertise Centrum en helpt van daaruit ook leerlingen van andere locaties.

Het praktijkonderwijs is erop gericht leerlingen te begeleiden naar het zelfstandig functioneren in de samenleving, zowel op gebied van werken, wonen, vrije tijd als burgerschap. Het is onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die op grond van beperkte intellectuele capaciteiten niet tot het vmbo worden toegelaten. Praktijkonderwijs duurt 4 of 5 jaar en leren doen de leerlingen vooral in de praktijk.

Het praktijkonderwijs heeft drie hoofdtaken:
• arbeidsvoorbereiding
• arbeidsbemiddeling
• bevorderen van praktische en sociale redzaamheid.

De vakken zijn afgestemd op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Het onderwijstraject is in drie delen ingedeeld. In het eerste deel krijgt de leerling zowel praktische als theoretische informatie die hij/zij later op het werk en in de samenleving nodig heeft. In het tweede deel ligt de nadruk op praktische kennis. De leerling wordt door praktijklessen, excursies, stages (zowel intern op school als in bedrijven) voorbereid op arbeid of, indien mogelijk, vervolgonderwijs. In het derde en laatste deel is de leerling in principe arbeidsgeschikt. Door middel van plaatsingsstages worden leerlingen naar een baan geleid.

Het filmpje hieronder illustreert prachtig wat Indy, en inmiddels Charlie ook, zoal doet op school.

Het Expertise Centrum heeft een afdeling Educatie & Begeleiding. Dit is een afdeling waar leerlingen een tijdelijk of langdurig traject volgen omdat het op de eigen locatie even niet lukt. Vanuit Educatie & Begeleiding wordt gekeken of een leerling weer teruggeschakeld wordt, of dat er elders een betere plek is.

De toepasselijke muziek ‘I need you….’ die onder het filmpje staat is van Alain Clark. Uiteraard hebben wij toestemming gevraagd of wij deze muziek mochten gebruiken in verband met de rechten. Op mijn vraag kreeg ik het volgende antwoord; “Namens het management van Alain Clark, de platenmaatschappij 8ball Music en zijn uitgeverij Talpa Music kan ik hierbij toestemming verlenen voor het gebruik van “I Need You” in jullie filmpje.”

 We zouden er niets voor hoeven betalen maar dat kon ik eigenlijk niet geloven. Maar op mijn vraag of het echt gratis was kwam nog te volgende reactie; “Gratis inderdaad. Wij vonden het een mooi gebaar.”

 Uiteraard bedanken wij Alain Clark voor dit fantastische gebaar!